Muzeum

Jedním ze záměrů využití u dotace na rekonstrukci stávající budovy „Obecního domu“ bylo vybudování muzejní expozice v jeho objektu. Exponáty, které si můžete v muzeu prohlédnout jsou jednak od občanů obce, některé pak z bývalé tírny lnu a také ze Šumperka z Výzkumného ústavu lnářského. Další významnou úlohu v historii obce zaujímá břidlice. O břidlici, její těžbě a zpracování zde můžete nalézt také spoustu informací. Krom toho jsou v muzeu vystaveny nejrůznější předměty denní potřeby našich předků, předměty úzce spjaté s místní tírnou lnu, poutavé čtení o obci, historické fotografie obce, školy, továrny a mnoho a mnoho dalšího. Největší zásluhu na muzeu má p. Ing. Jiří Dvořák, který dal do příprav mnoho své práce, sil a především zájmu.

Obrázky: