Informace o obecním úřadu

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. Obec Malá Štáhle zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na úřední desce – u mulfifunkčního domu
  • na internetové úřední desce na adrese: http://www.malastahle.cz/uredni-deska.aspx
  • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby. Ústně:

  • osobně na Obecním úřadě v Malé Štáhli v úředních dnech a v úředních hodinách
  • telefonicky, či písmeně (viz. sekce kontakt)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

  • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
  • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
  • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění.

Organizační struktura

Jméno, Příjmení Telefon E-mail Mobilní telefon
Petr Kročil
starosta
554 286 057 starosta@malastahle.cz 724 104 718
Ing. Zdeňka Jakubcová
účetní
ucetni@malastahle.cz 604 952 085
Lenka Řepková
administrativní pracovnice
554 286 057 podatelna@malastahle.cz 734 537 008
Zdeněk Smetana
zastupitel obce
pavlinakrskova4@gmail.com 737 610 277
Petra Hudcová, DiS
předsedkyně výboru pro životní prostředí
pe.hudcova@gmail.com 737 171 080
Pavel Kročil
zastupitel obce
agro.fams@seznam.cz 775 586 058
Ing. Nikola Pohanělová
pověřenec pro ochranu osobních údajů
554 254 308 pohanelova.nikola@rymarovsko.cz 605 920 979

Informace o obecním úřadu

Oficiální název Obec Malá Štáhle
Starosta Petr Kročil

Úřední hodiny

Účetní pondělí: 14:00 - 17:00
čtvrtek: 09:00 - 11:00
Administrativní pracovnice pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Starosta obce a ostatní členové ZO budou k dispozici po telefonické domluvě.