Informace o obecním úřadu

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. Obec Malá Štáhle zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na úřední desce – u mulfifunkčního domu
  • na internetové úřední desce na adrese: http://www.malastahle.cz/uredni-deska.aspx
  • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby. Ústně:

  • osobně na Obecním úřadě v Malé Štáhli v úředních dnech a v úředních hodinách
  • telefonicky, či písmeně (viz. sekce kontakt)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

  • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
  • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
  • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění.

Organizační struktura

Jméno, Příjmení Telefon E-mail Mobilní telefon
Mgr. Vít Dvořák
starosta
554286057 malastahle@tiscali.cz 724104718
Petr Kročil
místostarosta
554286057 ms.malastahle@tiscali.cz 734537008
Ing. Jana Horňáčková
účetní
554286057 ucetni.malastahle@tiscali.cz 602532554
Ing. Jiří Dvořák
předseda kontrolního výboru
Bc. Petra Neshodová
předsedkyně finančního výboru
Vladimír Studený
předseda kulturního a sportovního výboru
Petra Hudcová, DiS
předsedkyně výboru pro životní prostředí
Pavel Kročil
zastupitel obce
Ing. Nikola Pohanělová
pověřenec pro ochranu osobních údajů
554254308 pohanelova.nikola@rymarovsko.cz 605920979

Informace o obecním úřadu

Oficiální název Obec Malá Štáhle
Starosta Mgr. Vít Dvořák
Místostarosta Petr Kročil
Úřední Hodiny pondělí a středa od 16.00 do 18.00 (ostatní dny a hodiny po telefonické domluvě)