Zajímavé odkazy

Evropská databanka. Katalog obchodních příležitostí a dodavatelů. Vyhledávání firem.
Aktuální databáze ekonomicky aktivních firem z ČR. Informace o firmách. Nejpoužívanější informační služba

Czech POINT je český státní projekt, v jehož rámci obecní úřady mohou lidem vydávat
výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů či živnostenského rejstříku.
Občan server Obec zpřístupnila svá lokální geografická data prostřednictvím webové aplikace Občan Server