Místní knihovna Malá Štáhle

Knihovna je umístěna v centru obce, v budově, kde sídlí obecní úřad.

  • Knihovnice: Jana Dohnalová
  • Otevírací doba v roce 2023: tyto úterky - 14.března, 11.dubna, 9.května, 6.června a 4.července a to v čase od 16.00 do 18.00 hod.
  • Kontakt: 739180970
  • Cena: 50,-Kč/osoba/rok

Je k dispozici zhruba 800 titulů. Pro děti zejména pohádky, dobrodružné romány, dívčí romány, zajímavá naučná literatura. Pro dospělé velký výběr beletrie (povídky, romány, detektivky, sci-fi, historické romány), naučnou i odbornou literaturu.

Knihovna poskytuje tyto služby:

  • půjčování knih z vlastního i výměnného fondu,
  • možnost objednání konkrétních titulů z fondu Regionálního knihovnického centra Bruntál,
  • MVS (meziknihovní výpůjční služba) - zprostředkování knih z jiných knihoven,
  • studium materiálů v prostorách knihovny,
  • odborná pomoc při vyhledávání knih,
  • přístup na internet.

On-line katalog:

Elektronický katalog knih naší knihovny najdete v Souborném katalogu knihoven regionu Bruntál. On-line katalog Vám nabízí možnost vyhledávat v katalogu našeho knihovního fondu 24 hodin denně. Můžete v něm zjistit, jestli se ve fondu naší knihovny nachází titul, který vás zajímá.

Odkaz na Regionální katalog Bruntál: http://rkc.bruntal.knihovna.info/#!/

Odkazy na knihovny: